Tetthetskontroll av bygninger

  • Måler luftgjennomstrømning av luft gjennom konstruksjon
  • Verifikasjon at konstruksjonen er i henhold til gjeldene krav
  • Rådgivning til tiltak under konstruksjon av bygning

 

En trykktesting av bygg vil være en effektiv måte å verifisere konstruksjonen, og kan avsløre eventuelle luftlekkasjer. Brukes ofte for å verifisere at bygg under konstruksjon tilfredsstiller gjeldene krav til tetthet, men kan også benyttes til energi sertifisering av eksisterende bygg. Vi er sertifisert

Vi opererer i hele Nord-Norge!

  • Elkontroll av bolig, næringsbygg og landbruksbygg
  • Tetthetskontroll av bygninger
  • Påvisning / Termografering

Nettsiden er levert av Dedia