Elkontroll av Bolig

 • En gjennomgang av det elektriske anlegget i din bolig kan avsløre skjulte feil og mangler
 • Kan redusere sannsynligheten for en brann i det elektriske anlegget
 • Vil i mange tilfeller utløse en bonus fra ditt forsikringsselskap

En elkontroll av din bolig vil gi en verifikasjon av det elektriske anlegget i boligen. Målet med kontrollen er en tilstandsrapport av anlegget, avsløre eventuelt skjulte feil/mangler som vurdere om det er en brannfare. Vi utfører kontroller etter standarden NEK 405-2

Elkontroll av Landbruk

 • En gjennomgang av det elektriske anlegget i din driftsbygning kan avsløre skjulte feil og mangler
 • Sjekk at den elektriske installasjonen ikke utgjør farer for mennesker og husdyr
 • Kan redusere sannsynligheten for en brann i det elektriske anlegget
 • Informere kunden om ansvar for den elektriske installasjonen
 • Vil i mange tilfeller utløse en bonus fra ditt forsikringsselskap

En elkontroll av ditt landbruksbygg vil gi en verifikasjon av det elektriske anlegget i driftsbygning/andre bygninger. Målet med kontrollen er en tilstandsrapport av anlegget, avsløre eventuelt skjulte feil/mangler som vurdere om det er en brannfare. Gi råd til eventuelle tiltak som kan redusere faren for mennesker/husdyr og brann. Vi utfører kontroller etter standarden NEK 405-3

Elkontroll av Næringsbygg

 • En gjennomgang av det elektriske anlegget i deres bygninger kan avsløre skjulte feil og mangler
 • Sjekk at den elektriske installasjonen ikke utgjør farer for mennesker
 • Kan redusere sannsynligheten for en brann i det elektriske anlegget
 • Informere kunden om ansvar for den elektriske installasjonen
 • Vil i mange tilfeller utløse en bonus fra ditt forsikringsselskap

En elkontroll vil gi en verifikasjon av det elektriske anlegget i deres næringsbygg. Målet med kontrollen er en tilstandsrapport av anlegget, avsløre eventuelt skjulte feil/mangler som vurdere om det er en brannfare. Gi råd til eventuelle tiltak som kan

Vi opererer i hele Nord-Norge!

 • Elkontroll av bolig, næringsbygg og landbruksbygg
 • Tetthetskontroll av bygninger
 • Påvisning / Termografering

Nettsiden er levert av Dedia